Temperatura
°C
Wyciągi Nieczynne
Pokrywa cm
Warunki Dobre

Środki bezpieczeństwa-COVID-19

  • Środki bezpieczeństwa-COVID-19
Szanowni goście. W sezonie zimowym 2020/2021 na Stacji Narciarskiej obowiązują dodatkowe zalecenia wynikające z obecnej sytuacji w kraju.

DBAJMY  WSPÓLNIE  O NASZE ZDROWIE

Szanowni goście. W bieżącym sezonie zimowym jazda na nartach będzie trochę inna. Bazując na aktualnych wytycznych , przepisach i zaleceniach wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju na sezon zimowy 2020/2021 wprowadziliśmy dodatkowe procedury, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim gościom oraz pracownikom.

ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli Twój stan zdrowia  budzi wątpliwości, bądź nie czujesz się najlepiej to  prosimy o szczególne zachowanie ostrożności i w miarę możliwości o pozostanie w domu. Zgodnie z zaleceniem służb sanitarnych, w przpadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak wysoka gorączka, uporczywy kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, jak najszybciej skontaktuj się z Twoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Lista placówek, w których możesz uzyskać teleporadę znajdziesz na stronie www.pacjent.gov.pl. Jeśli Twój stan jest ciężki zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999.

STACJA  I WYCIĄGI  NARCIARSKIE

1. Kompleks podzielony jest na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą.

2. Zapewniamy wszystkim zatrudnionym osobom środki dezynfekujące i ochrony indywidualnej.

3. Pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku noszenia maseczek oraz rękawiczek lub dezynfekckji rąk po wykonanej usłudze.

4.  Na terenie obiektu /kasy i wypożyczalnia/ rekomendujemy płatność bezgotówkową

5. Wszystkich gości oraz osoby towarzyszące zachęcamy do korzystania  z płynów do dezynfekcji - pojemniki znajdują się przy kasach, wypożyczalni, punktach gastronomicznych, toaletach.

6. Podczas stania w kolejce do kasy zachowaj dystans 1,5 m.

7. Teren przed wejściem na stację narciarską  został podzielony na sektory za pomocą separatorów wymuszających zachowanie  dystansu społecznego.

8. Istnieje bezwzględny obowiązek zachowania dystansu społecznego zgodny z aktualnym rozporządzeniem oraz bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z wyciągu.

9. Obiekt jest codziennie dezynfekowany - w szczególności toalety, klamki, blaty i inne powierzchnie dotykowe.

10. Monitorujemy codziennie prace porządkowe związane z procedurami bezpieczeństwa.

11. Na terenie stacji goście znajdą plakaty oraz naklejki z zasadami bezpieczeństwa oraz numerami telefonów alarmowych.

12. Zabezpieczyliśmy miejsca do izolacji osoby wykazującej objawy infekcji COVID-19

SZKOŁA   NARCIARSKA

1. Lekcje należy zarezerwować telefonicznie bezpośrednio u instruktora.

2. Instruktorzy zostali poinformowani o obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie przejazdu na wyciągu, prowadzenia zajęć i kontaktu z klientami.


Kontakt

Stacja Narciarska Rybno
18-400 Łomża
Rybno 16 gmina Łomża
Tel: 608 526 676